ศุภกิจ ธาราวิวัฒน์

สถาปนิกเจ้าของธุรกิจโรงแรม

จากแนวคิด “ความสำเร็จไม่ได้มาจากสิ่งไกลตัว”

หลายคนพยายามหนีความจริง… เด็กหนุ่ม สาวหลายคนมุ่งหน้าเข้ามาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ หรือเมืองใหญ่ๆ ตามความฝันถึงการประสบความสำเร็จ เมื่อเรียนจบก็ทำงานต่อในเมืองนั้น ด้วยคิดว่าเมืองใหญ่คือศูนย์กลางของการหาเงิน ส่วนใหญ่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนบ้าง ลงทุนเช่าร้าน เช่าที่ทำกิจการเล็กๆ เป็นของตนเอง สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง เพื่อเปลี่ยนตัวตน หนีจากครอบครัว ละเลยสิ่งที่ดีมีคุณค่าของบ้านเกิด แต่มีคนๆ หนึ่ง เปลี่ยนวิธีคิดแบบเดิมๆ  นั้นกระทั่งประสบความเร็จในด้านธุรกิจ และวิชาชีพ

ศุภกิจ  ธาราวิวัฒน์ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปัจจุบัน อายุ 39 ปี เล่าให้ฟังว่า “ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินทางจากบ้านในจังหวัดสุโขทัยเข้ากรุงเทพฯ คิดว่าอยากเป็นนักออกแบบ จบแล้วก็หางานทำในกรุงเทพ ตอนนั้นคิดแค่นั้น…” เมื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้ สะสมประสบการณ์ดีๆ กับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายๆ ท่าน เรียนรู้เรื่องการนำคุณค่าของสิ่งที่มีรอบที่ตั้งโครงการมาใช้ในการออกแบบ เขาจึงได้เริ่มคิดอะไรที่มากกว่า “จบแล้วก็หางานทำ” เริ่มมองหาคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว แต่ก็ยังไม่พบ เมื่อสำเร็จการศึกษาศุภกิจจึงได้สมัครเข้าทำงานในบริษัทออกแบบในกรุงเทพฯ ทำงานประจำได้ไม่นาน เริ่มคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มันไม่ใช่ จึงลาออกมาเริ่มทำธุรกิจเล็กๆ ของตนเองจากการขาย “ของเล่น”  พอมีรายได้บ้าง ต่อมาไปรับจ้างคุมงานก่อสร้าง แม้กระทั่งเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์ และรับงานออกแบบไปด้วย  ลองผิดลองถูกอยู่ในกรุงเทพหลายปี “ตอนนั้นเหนื่อยมากตอนขายเฟอร์นิเจอร์ ต้องขายเอง ออกแบบให้ลูกค้าด้วย ต้องยกของส่งของเองด้วย” ศุภกิจกล่าว

ความสำเร็จมาจากสิ่งใกล้ตัว… “ต่อมาพี่ชายของผมขอให้ไปช่วยออกแบบรีสอร์ทเล็กๆ ประมาณ 5 ห้อง” ศุภกิจจึงกลับบ้านที่จังหวัดสุโขทัย ช่วยพี่ชายออกแบบและก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และเริ่มสนใจทำธุรกิจโรงแรมที่บ้านเกิด  ได้เล็งเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่นานธุรกิจเริ่มเติบโตไปด้วยดีทั้งที่ไม่เคยทำธุรกิจด้านนี้มาก่อน มีการขยายกิจการมากขึ้น  ศุภกิจได้ร่วมบริหารและเป็นเจ้าของ และออกแบบเอง โดยได้ใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมของสุโขทัยที่บ้านเกิดของตนมาใช้ในงานออกแบบ โดยผสมผสานระหว่างความเก่ากับความทันสมัยได้อย่างกลมกลืน กระทั่งได้รับรางวัล Thailand  Boutique  Awards 2011 สำหรับกลุ่มโรงแรมดีลักซ์ (Deluxe Accommodation) ประเภทสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โครงการบ้านธาราบุรี จ.สุโขทัย

ปัจจุบันศุภกิจเป็นผู้บริหาร และหุ้นส่วนธุรกิจโรงแรมหลายแห่ง เช่น โรงแรม ธาราบุรีรีสอร์ท โรงแรมสุโขทัย Treasure โรงแรม Amaze รวมทั้งยังทำงานออกแบบในบริษัท เดอะธาราเด็คคอร์ จำกัด ที่เขาได้ก่อตั้งขึ้น ผลงานล่าสุดคือ งานออกแบบร้านอาหารชื่อ ธาราบาร์ และรางวัลล่าสุดคือ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2558

จากความมานะ มุ่งมั่น รู้จักคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว ใช้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้ในการทำงานจริง จึงทำให้ ศุภกิจ  ธาราวิวัฒน์ ประสบความสำเร็จ โดยมี รางวัลที่ได้รับเป็นสิ่งยืนยัน และกำลังใจในการทำงานต่อไป