“สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม” ก้าวไกลสู่นานาชาติ จับมือ “CAAD” พร้อมส่งหลักสูตรออกแบบภายใน SPU สร้างความเชียวชาญเฉพาะทาง ให้กับนศ. CAAD ประเทศอินเดีย

ณ ห้องประชุมบุษกร ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก  Chennai Academy of Achitecture and Design (CAAD) ประเทศอินเดีย ในโอกาสเข้าหารือและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Chennai Academy of Achitecture and Design (CAAD)  ประเทศอินเดีย เพื่อนำหลักสูตรการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU  ไปสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบัน CAAD ประเทศอินเดีย รวมทั้งได้มีการจัด Workshop ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับนักศึกษาของสถาบัน CAAD ได้เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ขยายการศึกษาให้มีความทันสมัยและก้าวไกลสู่นานาชาติเป็นอย่างดี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2115,2166,2106  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2106  

อีเมล์ : architecture@spu.ac.th  เว็บไซต์  http://arch.spu.ac.th/

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/activeedgespu/

หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #School of Architecture Sripatum University