ศรีปทุม ” จับมือ Mitsue Village-Nara Prefecture and Sugiyama Jogakuen ” ญี่ปุ่น ยกระดับการศึกษาสถาปัตย์

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านการออกแบบอาคารไม้ กับ Mitsue Village-Nara Prefecture  and  มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen , ประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU  ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่การเรียนรู้และโอกาสฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ในประเทศญี่ปุ่น เพิ่มโอกาสได้งานทำและมีรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ  ห้องบอร์ดรูม  ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านการออกแบบอาคารไม้ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ Mitsue Village-Nara Prefecture และ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ,ประเทศญี่ปุ่นโดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ และมีอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานและให้การต้อนรับ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการจัดตั้ง Wood training center ขยายโอกาสการฝึกงานโครงการสหกิจศึกษานานาชาติแก่นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU  ซึ่งในอนาคตนักศึกษาสถาปัตย์จะได้ไปทำสหกิจศึกษาในเทอมสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองมิตซูเอะ พร้อมทั้งมีโอกาสได้ปฎิบัติงานและรับเงินเดือนในระหว่างฝึกปฎิบัติงานที่ญี่ปุ่น หากทำสหกิจศึกษาครบ 6 เดือน หรือ นักศึกษาในคณะสถาปัตย์ สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้วยการไปเรียนที่ญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา โดยทาง ม. Sugiyama ไม่คิดค่าเล่าเรียน นักศึกษารับผิดชอบเพียงออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการหาที่พักอาศัย โดยโปรแกรมนี้สามารถเริ่มได้ ในเดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป และโอกาสในอนาคต ที่จะเห็น นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไปปฎิบัติงานกันที่ญี่ปุ่น รวมถึงการทำ Dual Degree ร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรด้าน การศึกษามรดกทางสถาปัตยกรรมไม้ ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย  และนี้ถือเป็นการยกระดับการศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2115,2166,2106  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2106  

อีเมล์ : architecture@spu.ac.th  เว็บไซต์  http://arch.spu.ac.th/

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/activeedgespu/

หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #School of Architecture Sripatum University