“ศรีปทุม”ดึง”วอลล์สตรีท” สอนภาษา-ออกใบรับรอง

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

ม.ศรีปทุม พลิกโมเดลการเรียนภาษาอังกฤษ จ้างวอลล์สตรีทอิงลิชสอนนักศึกษาแทนอาจารย์เดิม เชื่อสามารถการันตีศักยภาพผู้เรียน และเป็นที่ยอมรับของตลาดงานได้มากขึ้น พร้อมยืนยันมหา”ลัยไม่ขึ้นค่าเทอมแน่นอน

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ทำ MOU ร่วมกับสถาบันสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) โดยจะให้เข้ามาจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกชั้นปี นำร่องด้วยนักศึกษาจำนวน 40 คน ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้ (เดือน มิ.ย.-ก.ค.) ซึ่งจะนำกระบวนการสอนของวอลล์สตรีทอิงลิชมาผสมผสานกับ learning outcome ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ขณะที่ผู้สอนจะเป็นอาจารย์จากวอลล์สตรีทอิงลิช ส่วนอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษของ ม.ศรีปทุม จะปรับบทบาทเป็นโค้ช หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา

ทั้งนั้น การดำเนินการครั้งนี้นับเป็นการปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่อีกครั้ง จากที่ก่อนหน้านี้ได้ทดลองนำโมเดลต่าง ๆ มาใช้ เช่น นำเทคโนโลยีมาผนวกในการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองที่บ้าน จากเดิมที่เรียนเฉพาะในห้องแล็บ หรือปรับหลักสูตรด้วยการเน้นให้นักศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษ และทำ role play ซึ่งไม่ใช่การเรียนที่ให้ความสำคัญกับแกรมมาร์ดังเช่นการสอนรูปแบบเดิม ๆ

“วอลล์สตรีทอิงลิชจะเข้ามามีบทบาทเต็มที่ เหมือนเรายกสถาบันของเขาเข้ามาไว้ใน ม.ศรีปทุม ซึ่งการทำความร่วมมือครั้งนี้ เพราะเราต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัย คือเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเด็กต้องได้อะไรจากการมาเรียนกับเรา จึงต้องหาอะไรที่สามารถจับต้องได้มากขึ้น โดยเมื่อนักศึกษาเรียนจบจะได้ใบรับรองร่วมกันระหว่างวอลล์สตรีทอิงลิชกับ ม.ศรีปทุม ซึ่งบริษัทต่าง ๆ รู้จักวอลล์สตรีทอิงลิช ดังนั้น ใบรับรองจะเป็นเครื่องการันตีความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของเราได้”

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาอย่างแท้จริง ม.ศรีปทุมจะมี KPI ในการประเมินผลการดำเนินงานของวอลล์สตรีทอิงลิช โดยพิจารณาจาก outcome ว่า นักศึกษาที่เรียนจบแล้วประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยวางไว้หรือไม่ แล้ววอลล์สตรีทอิงลิชสามารถพัฒนานักศึกษาไปได้ถึงขั้นที่วางไว้มากน้อยแค่ไหน

“ตอนนี้ ม.ศรีปทุมออกแบบ 3 ทางเลือกในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนในแนวทางที่ต้องการจริง ๆ ซึ่งนอกจากการเรียนกับวอลล์สตรีทอิงลิชแล้ว จะมีพันธมิตรรายอื่น ๆ มาเป็นผู้จัดการสอน และเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาอีกด้วย ซึ่งยอมรับว่าการนำบริษัทเอกชนเข้ามาจัดการสอนในครั้งนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น กระนั้น ยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นค่าเทอมของนักศึกษา และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด”