รื้อ – เพื่อ – สร้าง (End Term Exhibition Vertical Studio)

มาแล้ว! ภาพบรรยากาศและผลงานสุดคูลจากงาน รื้อ - เพื่อ - สร้าง (End Term Exhibition Vertical Studio)🔥🔥

ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นโปรเจคงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งชุมชนบางบัวและชุมชนเคหะบางบัว ผลงานจะสนุกและมันส์ขนาดไหน มาดูการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านกระบวนการคิดและออกแบบกัน

แอดมินบอกเลยว่าแต่ละงานน่าสนใจมากๆ อยากให้ทุกคนลองดูกันเพลินๆ มีทั้งบรรยากาศงานและผลงาน บอกเลยว่าดูเสร็จต้องได้ประโยชน์และอาจได้แนวคิดอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นแน่นอน