ผลงานสนุกๆของน้องๆปี1 สาขาออกแบบภายใน การออกแบบและจัดพื้นที่ใช้สอยบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

ผลงานสนุกๆของน้องๆปี1 สาขาออกแบบภายใน การออกแบบและจัดพื้นที่ใช้สอยบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

น้องปี 1 นำเสนองานการออกแบบและจัดพื้นที่ใช้สอยภายใน Space 3.00*3.00*3.00 M เป็นการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก แล้วเรียนรู้เรื่องการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ในการใช้งานภายในของ Functional ต่างๆ โดยศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานในการพักอาศัย กับการสร้างสรรค์พื้นที่ใหม่ๆในการออกแบบ ในรายวิชา IND 112 การออกแบบภายใน 1

แล้วเรามาติดตามกันต่อว่า Mass study เหล่านี้จะถูกพัฒนาไปในรูปแบบไหน แล้วแอดมินจะนำภาพการพัฒนาผลงานชิ้นนี้มาให้ชมแน่นอน!!

Cr. อานนท์ พรหมศิริ (Arnon Promsiri Krutuu) , Thitirat Kwan

#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA.SPU

#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #SOASPU #เรียนแล้วหล่อ #schoolofarchitecturesripatum #architecturephoto #passion #creativity #architaturemania #housestudio #house #intelligentclass #housesystem #architecture #sripatum #designthings #design #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SOA #SPU #interior
#architectSPU #interiorSPU
#แหล่งร่วมความหลากหลายสถาปัตย์ศรีปทุม
#เชื่อในตัวตนบนความต่าง
#เปิดโอกาศทุกความสามารถ
#ได้มากกว่าสถาปัตย์
#ประสบการณ์ที่มากมายสถาปัตย์ศรีปทุม