นายวสุท มังคละคีรี – รางวัล 2nd PRIZE เวทีประกวดแบบ FLAT TO FORM 2019

 " Crease to Form "

รางวัลรองชนะเลิศ 2nd PRIZE เวทีประกวดแบบ FLAT TO FORM 2019


นายวสุท มังคละคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นำเสนอผลงาน Crease to Form คว้ารางวัลรองชนะเลิศ2nd PRIZE
ของเวทีประกวดแบบ FLAT TO FORM 2019
จัดโดย บริษัท ทีเอเค โพรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด ร่วมกับนิตยสาร art4d

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากที่ได้มีการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ามากว่า 300 ชิ้นเป็นผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายและนำเสนอแนวคิดต่อหน้าคณะกรรมการในวันตัดสินผลรางวัล ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดประกอบด้วย ศาวินี บูรณศิลปิน และ Tom Dannecker สองสถาปนิกผู้ก่อตั้ง Thingsmatter, มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Hypothesis, ภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา หนึ่งในสามผู้ก่อตั้ง Trimode Studio, กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ บรรณาธิการนิตยสาร art4d และ วิเชียร อัศววรฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอเค โพรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด