ทัศนศึกษารายวิชา IND 143 / 144 วิชาศิลปะไทยและศิลปะตะวันตก

เมื่อไม่นานมานี้ น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน ได้มีโอกาสไปศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรม พระราชนิเวศมฤคทายวัน จ เพชรบุรี🚌🚌

เป็นการทัศนศึกษารายวิชา IND 143 / 144 วิชาศิลปะไทยและศิลปะตะวันตก มีความมุ่งหมายให้นศ.เห็นถึงผลลัพธ์ของงานออกแบบศิลปะสถาปัตยกรรม ที่มีการประสมประสานในรูปแบบไทยและตะวันตก บนพื้นฐานของระบบจารีต ประเพณีแบบไทย อย่างลงตัว ผ่านพระรามราชนิเวศน์และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาและการเปิดโลกของการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างยั่งยืน

นอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้ว การศึกษานอกห้องเรียนก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะนักศึกษาจะได้เห็นผลงานจริงๆ ได้ทั้งความรู้และความสนุกในทุกครั้งที่ออกนอกห้องเรียน ในครั้งหน้าแอดมินจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมทุกๆการทัศนศึกษาแน่นอน^^

Cr. อาจารย์ ชานนท์ (Chanon Wasinghon)

#เต็กสุดขอบ #activeedge 
SOA+SPU

#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #SOASPU #เรียนแล้วหล่อ#schoolofarchitecturesripatum #architecturephoto #passion#creativity #architaturemania #housestudio #house#intelligentclass #housesystem #architecture #sripatum#designthings #design #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SOA #SPU #interior
#architectSPU #interiorSPU
#แหล่งร่วมความหลากหลายสถาปัตย์ศรีปทุม
#เชื่อในตัวตนบนความต่าง
#เปิดโอกาศทุกความสามารถ
#ได้มากกว่าสถาปัตย์ 
#ประสบการณ์ที่มากมายสถาปัตย์ศรีปทุม