“ฉ่ำ” Exhibition


" ฉ่ำ " 

กับผลงานออกแบบวิทยานิพนธ์และศิลปนิพนธ์ ที่จะทำให้ทุกคนเย็น 
" ฉ่ำ " ไปด้วยไอเดียดีดี บรรยากาศดีดี

ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0015
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0077
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0076
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0075
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0014
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0013
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0011
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0009
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0064
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0043
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0038
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0004
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0001
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0053
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0059
ofadc37bbbd534db831a58a92ff4e1342_4620693218535909494_190731_0057