“ความรักที่ต่อคุณย่าคุณยาย และงานออกแบบ”


"ความรักที่ต่อคุณย่าคุณยาย และงานออกแบบ"

โปเต้ : อภิสิทธ์ บุญชูคำ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม


Passionที่มีต่อผู้สูงอาย

 การได้ดูแลคุณย่าคุณยายในบ้าน ที่มีอาการเจ็บขาจนทำให้เคลื่อนไหวเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวก จึงต้องใช้รถเข็นและไม้เท้าพยุงตัวช่วยในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงทำให้ตัวผมต้องเข้าไปช่วยเหลือและดูแล ช่วยท่านทั้ง2 คน จึงทำให้ผมมีความคิดที่จะออกแบบพื้นที่ต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุที่มีการเคลื่อนไหวไม่สะดวกและทำให้ต้องใช้ไม้เท้ากับรถเข็นให้สะดวกต่อผู้ใช้งานและปลอดภัยมากที่สุด เพื่อให้ผู้สูงอายุเคลื่อนที่ได้ทั่วถึงพื้นที่ต่างๆภายในที่พักอาศัยได้มากที่สุดและต้องการให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อน


Passionกับการออกแบบและศิลปนิพนธ์


การออกแบบพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุมีความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันและอนาคต เพราะผู้สูงอายุในแต่ละปีมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีและทำให้สุขภาพจิตใจย่ำแย่ขึ้นทุกวัน เนื่องจากการออกแบบบ้านพักอาศัยทั่วไป ไม่มีการออกแบบไว้สำหรับผู้สูงอายุ จึงทำให้การใช้งานภายในบ้านลำบาก และทำให้ไม่สะดวกต่อผู้สูงอายุ คิดว่าเป็นภาระให้ครอบครัวในทุกๆครั้ง และทำให้สภาพจิตใจแย่ลงเรื่อยๆ เนื่องจากตัวผมที่เคยดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวจึงทำให้ผมคิกออกแบบโครงการสำหรับปัจจุบันและอนาคต เพื่อที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้งานต่างๆได้สะดวกและปลอดภัยและสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆได้สะดวกมากขึ้น จึงทำให้เกิดโครงการเสนอแนะออกแบบภายในบ้านพักตากอากศผู้สูงอายุ

ความรู้สึกต่องานศิลปนิพนธ์เมื่อทำงานเสร็จสิ้น ?

ผมรู้สึกดีที่ได้ทำศิลปะนิพนธ์ที่ตัวเองออกแบบออกมาได้ดีที่สุดที่ตัวผมจะได้ออกแบบแล้ว ผมเชื่อว่าการออกแบบและได้ทำศิลปนิพนธ์ครั้งนี้จะสามารถต่อยอดให้ผมได้คิดและออกแบบสิ่งต่างๆที่ได้ทำเกี่ยวกับผู้สูงอายุผมจึงพอใจกับการทำศิลปนิพนธ์ที่ผมเลือกมาครับ และมีความสุขที่ไว้ไปศึกษาข้อมูลและทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมาเป็นข้อมูลในการทำศิลปนิพนธ์ครั้งนี้


ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาออกแบบภายใน

 

 


ผมมีความฝันว่าอยากจะพาครอบครัวได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และบ้านพักจะต้องสามารถพักผ่อนได้สำหรับครอบครัว ผมต้องการให้ทุกคนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วได้รับบรรยกาศที่ดีเพราะฉะนั้นบ้านพักก็เป็นสิ่งสำคัญผมจึงอยากจะเรียนเรื่องการออกแบบห้องพักสำหรับผู้ที่เข้ามาพักแบบครอบครัว


นำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้อะไรในชีวิตและงานบ้าง

 

 


สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่นการจัดหรือออกแบบพื้นที่ต่างๆภายในบ้านพักของเราเอง และ สามารถนำไปใช้เรื่องการเลือกวัสดุในการออกแบบบ้านหรือปรับปรุงบ้านได้อีกด้วย เช่นการเลือกวัสดุที่ปลอดภัย และ ทำให้คนในครอบครัวปลอดภัยกับวัสดุที่เลือกมาใช้


ช่วยฝากอะไรถึงน้องๆที่เรียนอยู่และกำลังเข้ามาเรียนหน่อย

 

 


หากน้องชอบในการออกแบบผมบอกได้เลยครับว่าสาขานี้ไม่ทำให้น้องๆผิดหวังแน่นอนครับ
เพราะสาขานี้เป็นสาขาที่ทำให้เราได้สัมผัสแต่สิ่งใหม่ๆและได้ทำแต่สิ่งใหม่ๆครับการออกแบบก็เหมือนกันการเดินทางที่เราจะต้องเดินทางไปเจอและพบปะแต่สิ่งใหม่ๆ เหมือนกันครับ