คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือการทำMOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมช่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น

"ความร่วมมือ" และการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อให้นักศึกษาคณะสถาปัตย์เก่งรอบด้าน

อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดี ผศ.ดร ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.กนกวรรณ อุสันโน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ได้เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือการทำMOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมช่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นสู่มาตรฐานสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ กว่า 7000 แห่ง โดยทางคณะฯ เป็นผู้จัดการอบรม
และทางคณะฯได้นำโครงการ Areabase นำเสนอต่อท่านอธิบดี ได้รับความสนใจนำโครงการไปศึกษาเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นนโยบายต่อไป

ความน่าสนใจอยู่ที่​ หากสิ่งที่คณะได้ดำเนินการและทำมาอย่างต่อเนื่อง​ และถือเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จริงของนักศึกษาในวิธีการเรียนการสอนแบบ Area Based Learning ถูกนำไปใช้เป็นนโยบาย ในกรมพัฒนาชุมชน ต่อไปในอนาคต จะเกิดพื้นที่เล่นและเรียนรู้ของ นักศึกษาในคณะฯรวมถึงอาจารย์ในคณะฯ​ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอง

เราจะมีสนามจริงให้ทดสอบประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาชีพรวมถึงสร้างให้เกิดผลประโยชน์กับคนในชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนแน่นอน

#เต็กสุดขอบ #activeedge 
SOA+SPU

#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #creativity#housestudio #verticalstudio #architecture #design #Interior#SPU #myfuture #passion

https://www.facebook.com/activeedgespu/
http://arch.spu.ac.th/