ขั้นตอนการลงทะเบียนและการคืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 
 
 
 
"ประชาสัมพันธ์"
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการคืนค่าบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การจองรายวิชาเรียน ในช่วง(23-29 เม.ย.63)
ยอดเงินที่นักศึกษาลงทะเบียนจะขึ้นจำนวนเป็นจำนวนยอดเงินเต็ม
และเมื่อนศ.ยืนยันการลงทะเบียน (26-30 พ.ค.) ระบบจะทำการหักยอดค่าบำรุงตามประกาศให้อัตโนมัติเมื่อสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
www.spu.ac.th/uploads/contents/20200404130345.pdf