ขอเชิญร่วมพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26

ขอเชิญร่วมพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม

ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26

ขอเชิญนักศึกษา นักศึกษาเก่า
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วม
แสดงความเคารพและเสริมสิริมงคลใน

พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ 2562
ณ โถงนิทรรศการ อาคาร 5 ชั้น 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กำหนดการ
เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศประจำคณะฯ และเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะและมหาวิทยาลัย
เวลา 09.00 น. พิธีครอบครู ไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม โดย อ.ปิยะ ไล้หลีกพาล อาจารย์ประจำวิชาสถาปัตยกรรมไทยและพื้นถิ่น

จัดโดย SOA Family
คณะกรรมการนักศึกษาประจำปี 2562

#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA+SPU

#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม 
#soaspu #creativity #housestudio #verticalstudio #architecture 
#design #Interior #SPU #myfuture #passion

https://www.facebook.com/activeedgespu/
http://arch.spu.ac.th/

#สัปตหิมพานต์