การยศาสตร์เพื่อการออกแบบภายใน

เป็นการศึกษาและจำลองการใช้งานของเครื่องเรือนในระยะการใช้พื้นที่ตามมาตรฐาน นักศึกษากำลังสนุกกับการจำลองพื้นที่ห้องที่กลุ่มของตัวเองต้องการนำเสนอ ทั้งในรูปแบบของ แปลน
และ รูปด้าน รวมถึงการจำลองท่าทางการใช้งานอีกด้วย

วิชาการยศาสตร์เพื่อการออกแบบภายใน
สาขาวิชาการออกแบบภายในชั้นปีที่ 1
อาจารย์ผู้สอน อ.อานนท์ พรหมศิริ

#SOA #SPU #architecture #interior #การยศาสตร์
#สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU
#อินทีเรียศรีปทุม #interiorSPU
#แหล่งร่วมความหลากหลายสถาปัตย์ศรีปทุม
#passion #creativity #เชื่อในตัวตนบนความต่าง
#เปิดโอกาศทุกความสามารถ
#ได้มากกว่าสถาปัตย์ #เต็กสุดขอบ
#ประสบการณ์ที่มากมายสถาปัตย์ศรีปทุม