การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

วันอังคาร ที่22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา09.30 - 11.00น.
ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกับ School of life Studies Sugiyama Jogakuen University