การบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม โดยบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เข้ามาบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ในรายวิชาวัสดุและโครงสร้างออกแบบภายใน (IND251)สาขาวิชาการออกแบบภายใน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ห้อง playground เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง