กล้า!! ท้าล้ม Domino Challenge Season 3

กลับมาอีกครั้ง!! ...กับการประชันความคิดสร้างสรรค์ ชิงทุนเรียนฟรี5ปี!

จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 20-21 กรกฎาคม 62

ผู้เข้าแข่งขันทำการจัดเรียงตัวต่อโดมิโน และกลไกที่ได้คิดไว้ ในพื้นที่ตามที่คณะผู้จัดงานกำหนด โดยตัวต่อโดมิโน ทั้งหมดที่ใช้จะต้องเป็นตัวต่อที่ได้รับจากคณะผู้จัดงานไป ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้การล้มของตัว โดมิโนเป็นไปอย่างน่าสนใจ

รวมทีม5คนแล้วสมัครได้เลยที่นี่!! >http://bit.ly/2JlzIrd

กำหนดการโครงการ ‘ถาปัด Indy Creativity Workshop '62

22 มิถุนายน 2562 ทีมผู้เข้ารอบเข้ารับตัวต่อโดมิโนไปฝึกฝน และเข้าฟังบรรยายหัวข้อการประกวด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 น.-12.00 น.
20 - 21 กรกฎาคม 2562 ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแบบ Sketch Design ชิ้นงานตัวต่อโดมิโนของทีมตนเองที่ คณะผู้จัดงาน และเริ่มต่อโดมิโนในสถานที่จริง ตามพื้นที่ๆกำหนด ลงทะเบียน ณ ห้องบัวหลวง อาคาร 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เริ่มล้มตัวต่อโดมิโน และประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2166 e-mail architecture@spu.ac.th

#เต็กสุดขอบ #activeedge 
SOA+SPU

#DominoChallenge #ArchIndySPU 
#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #SOASPU#schoolofarchitecturesripatum#architecturephoto #passion #creativity#architaturemania #housestudio
#intelligentclass #architecture #sripatum#designthings #design
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SOA #SPU #interior
#architectSPU #interiorSPU
#แหล่งร่วมความหลากหลายสถาปัตย์ศรีปทุม
#เชื่อในตัวตนบนความต่าง
#เปิดโอกาศทุกความสามารถ
#ได้มากกว่าสถาปัตย์ 
#ประสบการณ์ที่มากมายสถาปัตย์ศรีปทุม